กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนิภา อยู่เย็น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปี 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 63

รายงานฐานะการเงินประจำปี 63

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์