กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนิภา อยู่เย็น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

รายงานฐานะการเงิน

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์