รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปี 2566

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานฐานะการเงิน

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน พฤษาคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานฐานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565