ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม

Read more

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เม

Read more