ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2

Read more

ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้ารายการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาค

Read more

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อฝึกประสบการณ์

พุธที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่มาเลือกลงโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 16 ราย

จันทร์ที่ 16 ตุลาคม

Read more

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สพป. เพชรบุรี เขต 1 – 2

พุธที่ 11 ตุลาคม 256

Read more

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์ ณ บริเวณ สพป.พบ.2 และเจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่

Read more

คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ที่ 11 กันยายน

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อกคศ. เขตพื้น

Read more

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกครู ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

เมื่อวันที่ 10 สิงหา

Read more

สพป. เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

Read more