สพป. เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

Read more