ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา