ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญาญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อฝึกประสบการณ์