ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารโครงการ “อายิโน๊ะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565

พร้อมด้วย นางสุภัตรา

Read more

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกรา

Read more

รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

พฤหัสบดีที่ 12 มกราค

Read more

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษบูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์

Read more