ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งแย้

พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรพินท์ น้อยคำ และ น.ส.ณธรรศมน ฆังคัสสะ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแย้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน เน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมบริบทโดยรอบของโรงเรียน โดยมี นางเรณู พัฒนศิริศักดิ์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งแย้ และคณะครูให้การต้อนรับ 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก