ประชาสัมพันธ์กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญครั้งที่ 37 – 39