สพป.เพชรบุรี เขต 2 เคารพธงชาติ

21 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก