ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์

21 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษาที่มีความด้านการดำเนินงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมี น.ส.ภมรวรรณ แป้นทอง ผอ.โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก