ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสื่อสารสองทาง

22 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายพงศ์โรจน์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล (ICT) และ ว่าที่ร้อยโท ณัฐพัชร เถกิงกร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ในโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก