สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

23 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประธานศูนย์เครือข่าย, ทีมบริหาร สพป.เพชรบุรี เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก