สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก