ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน ที่ 2 โรงเรียนวัดหนองบัว

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองบัว เพื่อนิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอน , ติดตามโครงการอาหารกลางวัน และอาคารสถานที่ โดย มี นางสาวเจษฎาภรณ์ บุตรจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหนองบัว ให้การตัอนรับ 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก