พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.บ้านลาด

อังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามภาระงานในหน้าที่และงานพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มโรงเรียนศูนย์เครือข่ายวังทอง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ เจตคติที่ดีในการพัฒนางานเปิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตร และให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีครูในศูนย์เครือข่ายวังทอง จำนวน 76 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก