ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขื่อนเพชร

พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรพินท์ น้อยคำ และ น.ส.เบญจนาฏ หว่านผล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และติดตามการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ความปลอดภัยของบ้านพักครู และเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนคล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี น.ส.สุธาสินี ยงภูมิพุทธา รักษาการ ผอ.โรงเรียนเขื่อนเพชร และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก