ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประเมินคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 โดยมี นายมนัสชัย นิลทับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ภาพเพิ่มเติม : คลิก