เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผอ.

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะ เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก