สพป.เพชรบุรี เขต อบรมการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการ PA

จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการ ว PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน สามารถเสนอ รับการประเมินในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและสามารถนำกระบวนการของ ว PA มาใช้พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ เรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, นายสรายุทธ อนันตศิริ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อบุญ และ จ.ส.อ.วิวัฒน์ ไตรยุทธชัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก