ร่วมแสดงความยินดีกับคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ, ประธานฝ่าย และประธานศูนย์เครือข่าย ทั้ง 18 ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี