ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ รอง ผอ.สพป.

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) โดยมี นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, นายมังกรแก้ว กรุณศิลป์ อดีต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก