ต้อนรับผู้ตรวจราขการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองไก่เถื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะ ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชากภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดยมี นางทิพานัน อินทร์เรือง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน และคณะครู ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก