สพป.เพชรบุรี เขต 2 พัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และบรรยายพิเศา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับนักเรียน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทีบ เมืองงาม ข้าราชการบำนาญ (อาสาสมัครประจำพื้นที่ ) และ นางณัฐฏิกา มูลตองคะ ผอ.โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนตามพระราชประสงค์ฯ โดยมีโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 7 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก