ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพรงเข้

พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรพินท์ น้อยคำ และ น.ส.ณธรรศมน ฆังคัสสะ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพรงเข้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน และชื่นชมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้อย่างสวยงาม เป็นที่สนใจของนักเรียน และตกแต่งห้องเรียนได้ดีเยี่ยม พร้อมชมเชยนักเรียนเขียนหนังสือสวยเป็นระเบียบเรียนร้อย โดยมี นางทัศนีย์ นาคสกุล รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโพรงเข้ และ คณะครูให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก