สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินศึกษานิเทศก์

อังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ในระยะเวลา 6 เดือน โดยมี นายไฉน ยังละออ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลฯ เป็นคณะกรรมการ มี น.ส.อมรรัตน์ คันชั่ง, น.ส.กาญจนา สุขสำราญ และ น.ส.เบญจนาฎ หว่านผล เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก