สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2566

นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับ นายศิริศาสตร์ ส่องแสง, น.ส.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก