ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ว่าร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน นางนิสา บรรจงการผอ.สพม.นครปฐม และ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก