สพป.เพชรบุรี เขต 2 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทีมบริหาร และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกันให้การต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก