ต้อนรับเจ้าคณะกรุงเทพฯ (ธรรมยุต)

อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับพระธรรมวชิรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานตรวจการณ์คณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนวัดในจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต) โดยมี พระครูวินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม) กล่าวรายงาน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก