ศน.ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านด่านโง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ, น.ส.อรพินท์ น้อยคำ และ น.ส.เบญจนาฏ หว่านผล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านด่านโง เพื่อเติดตามการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียน และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและนักเรียน

ภาพเพิ่มเติม : คลิก