ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาทะโมนฯ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ณธรรศมน ฆังคัสสะ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) เพื่อนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 และติดตามจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 โดยเน้นย้ำด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมห้องเรียนและเป็นขวัญ กำลังใจให้กับครูและนักเรียน โดยมี นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผอ.โรงเรียนวัดห้วยเสือฯ รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดเขาทะโมนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก