สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศการศึกษาของ ร.ร.วัดท่าคอยฯ, ร.ร.บ้านท่าโล้ และ ร.ร.วัดท่าศาลารามฯ

อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางศิริเรือง ชูใจ, น.ส.ธิพานัน ประกาศวุฒิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ ร.ร.วัดท่าคอยฯ, ร.ร.บ้านท่าโล้ และ ร.ร.วัดท่าศาลารามฯ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก