สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมประธานคลัสเตอร์ เพื่อปรึกษาหารือ “Best ต้นแบบการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ.”

พุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมประธานคลัสเตอร์ เพื่อปรึกษาหารือ “Best ต้นแบบการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conferenc ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก