สพป.เพชรบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะ ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านท่าลาว ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก