ประชุมการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล

พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มีทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก