สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

พุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) โดยมี คณะครูในสังกัด /นอกสังกัด และ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องพินิจสมณการ ชั้น 2 อาคารวิวิตสมาจาร (หลวงพ่อผล) สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก