ปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่มาเลือกลงโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 16 ราย

จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มาเลือกลงโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์