ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และภารกิจในงานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด