ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบ้วย

อังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบ้วย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบ้วย และคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ สาโรจน์ นุษพรรณ์