ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ากระเทียม

อังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ากระเทียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี น.ส.ปุญณิกา งามประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม และคณะครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ สาโรจน์ นุษพรรณ์