สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วยฯ

จันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด