สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ทีมบริหารฯ, คณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี