สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา, ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์, นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เนื่องในโอกาสที่ลงพื้นที่มาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี