สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์วังทอง อำเภอบ้านลาด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 2 มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา

รอง ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะกรรมการนิเทศติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังทอง อำเภอบ้านลาด จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

“เรียนดี มีความสุข” ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ

บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์