พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2563

9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา ต่อด้วยประชุมทีมบริหารฯ เพื่อวางแผน และรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด