สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ

16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ให้ตรงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์ ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด