สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลการทดสอบ PISA 2025

เสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับผลการทดสอบ PISA 2025 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Program for International Sutden Assessment) ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้พัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ จับประเด็น เชื่อมโยงและถ่ายทอดอย่างรู้เรื่อง โดยมี ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสฯ เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทรงกรต เสียงกล่อม