ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะขามโพรง, บ้านห้วยกวางจริงและบ้านทุ่งเคล็ด

17 ธันวาคม 2563
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางณัฏฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านมะขามโพรง, โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง และ โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู และนักเรียน ทั้งนี้ มีนายธนพล เจ็กภู่ ผอ.โรงเรียนบ้านมะขามโพรง ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด