เคารพธงชาติ

11 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์ ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด